Saumimmi, arnaq nujangit amiaqattiaqtut amma aupaqtumi atavuqsimalluni piquqsialijaqtuni tigumiaqtuq uqarutimit amma tunungalluni ajjiliurutimut. Takunnaqtuq sauminganut. Taliqpinga agganga qummuatissimaja niaqungata qulaani. Inugalait takunnaqtut amma napaaqtuit tunuaniittutit.  Taliqpimmi, angijuq qummuattitausimajunut amiaqsimajuq ukiutaqtumi sikukkut iqalugasuanirmit takussaujumit sauminganiittuq. Inugalait katinngajuq tuningalluti ajjiliurutimut qummut takunnaqtut. Silanga nuvujajuq amma napaaqtuqaqtuni tunuani.
September 20, 2022

Saumimmit, Timmie Marak takurannaatittijuq Nuihaȓuq, silami Kwanlin Dun piqqusilirivik 2022 ukitauqtumi sanaugarnut katimaniqaqtillugit. Ajjinnguaq: Mike Thomas Yukon sanauganut pilirivik.
Taliqpimmi, takussauninga inuuvik qummuattitausimajunut pilirivinga. Ajjinnguaq: Kanatami katimajiit sanajausimajunut

Ukiuqtaqtuq qanuq asijjiivalliammangaaq Kanatami Katimajiit Sanaugarnut

20 Sitipiri 2022

Titiraqtausimajuq Tukimuaqtitsijimut amma Aulatsijimmarimmut, Simon Brault

Ukiuqtaqtumiinnirijanga uvannik asijjiisimammat – piluannguaqtumillu, asijjiivalliajuq qanuq Katimajiit pilirisuungummangaatta.

Taanna isumagilaurakku Juuniulauqtumit utiqpalliatillunga pulaariaqtunga Kanataup ukiuqtaqtungata avittuqsimanirijanginnik Tukimuaqtitsijiullunga amma Aulatsijimmariullunga taakkununga Kanatami Katimajiit Sanaugarnut.

Taikani 2019, aullaqattajugama amisunut nunaliujunut Nunavummit, Nunatsiarmit amma Juukaanmit.

Taitsumani, Katimajiit qutsiniqsamit sivuliqtiit uvannik ilaulauqtut pulaariaqtuta Nunatsiarmit amma Juukaanmit.

  • Katiqatiqalauqtugut sanannguaqtinik amma iliqqusilirinirmut iqqanaijaqtinit sanavigiqattaqtanginnik amma takutsautitsillutik sanaugarnik – sanannguarvinginnik, qunngiaqtauvinginnik, nunalinni kativvinnik, amma sanaugarnut niuvirvinnit.
  • Pulaarialauqtugut amisunit inunnit isumatullutik nunalinnik piliriaqaqtunit suurlu nunalimmi piruqsiivimmit Inuuvimmit amma taanna Inuuvik Qangattaqtitausimajumut Pilirivviujuq, takutsautitsisuuq sanaugarnik nunalinni Nunaqaqqaaqsimajunit sanannguaqtinut.
  • Piqataulauqtugut nunalinni katinniujunit, taikanilu Tuktuujaaqtummi, sijjanginnik Ukiuqtaqtuup Tariungani.
  • Uqaqatiqalauqtugut sivuliqtinit amma nunalinni sivuliqtinit Maligaliurvinginnik Nunatsiarmit, Jalunaivmit.
  • Sivulliqpaamillu Katimajinut katimatitsilauqtugut Nunatsiarmit, amma tunngasaijiuqataulauqtugut taatsuminga Ukiuqtaqtumi Sanaugarnut Katinniujuq piliriqatigillutigut Juukaan Gavamanga.
Katinngajut inuit iniqattiaqtumit qulinga puqtulluni saangajut takussauvimmut. Arnaq uqallavimmiittuq. Uqausiit “2022 Arctic Arts Summit” (2022 Ukiutaqtumi Sanajausimajunut Katimaninga) takussautitaujut takussautittivikkut.
Upigijaujuq Pijunnautili Mary Simon, Gavanu Kanatamut, uqallattuq matuiqtauluni 2022 Ukiutaqtumi Sanajausimajunut Katimaninga.
Ajjinnguaq: Mike Thomas Yukon Sanauganut Pilirivik.

Namulimaaq upagutigaigatta, inuit atsuruqtitsiqattalauqtut qanuq isumammangaatta pinasuaqtattinnik amma qanuq pilirisuungummangaatta. Isumagijaminik amma piusinginnik uqausiqaqattalauqtut sanaugarnik sananirmit amma iliqqusilirinirmut, amisunit kasuumatitsillutik nunamit amma piliritsiarumanirmit. Tusaqattajummijugut amisunit akaunngiliurutaujunit attuajunit kikkulimaanit, suurlu silaup asinnguqpallianinga.

Taikkualu kanataup silataaninngaaqtut Katinniujumit Uaithusmit, qaujinasulauqtugut qanuq silarjuarmit Ukiuqtaqturmiut ajjigiinniqarmangaat – naukkullu piliriqatigiigunnarmangaatta.

Aatuaamut utirluta, asijjiivalliajugut qanuq Katimajiit piliriaqasuungummangaat atuqtaullarittunit amma pivitsaqarniujunit ukiuqtaqtuup nunalinginnik ilisariliqtattinnik ajjiunnginninginnik.

Ajjiliangusimajuq qulaaniittumut katisimajuit itsivallutit katimavirjuarmi taututtut angummik uqalimaavimiitturmik.
Tukimuattitsiji ammalu Aulatsijimmarik Kanatami Katimajingit Sanannguarnirmut Simon Brault uqalimaviqaqtuq Sanannguarnirmut Iliqqusituqalirinirmullu Nunalinni katimaniqaqtillugit Katimavirjuanganni Maligaliurvingata Nunatsiap.
Ajjiliaminiq: Geoffrey Rodriguez pisimajuq Kanatami Katimajingit Sanannguarnirmut.

Iligutigilauqtuvut – amma qanuiliuqpalliammangaatta

Pimmariuqatausimajuq ilisimajattinnik: akuniujumit katujjiqatiqariaqaqtugut pilirillarittunit asijjiillarinirmut.

Qaujimajaqaluannginnata iliqqusirijaujumit inuusirijaujumit Ukiuqtaqtumit katujjiqatigiingulluta qallunaanit. Piliriqatigijaujut ukiuqtaqtuup avittuqsimaninginnik akuniujumit piliriqatiqarmata amma tukisiumatsiaqtutik nunalinginnik uvaguli aagga. Qaujimammatali qanuiliuqtuqariaqarmangaaq amma qanuq taimaigunnarmangaat.

Taimaimmat aaqqitsuiqatiqaqpalliajugut piliriatsanit ukiuqtaqtumit katujjiqatigijaujunit. Maannaruluulauqtuq uqausiqalauqtugut marruunnik katujjiqatiqarnikkut piliriatsaannik:

Taimaittunit katujjiqatiqaqpalliatuinnarumajugut, tusarasuqattarniaqqusi.

Katinngajut inuit atuqtut amiattiarittunit annuraanit inngiqtut amma pisuttuti pisujvikkut, avalunganiittutit ivissugait nalliannituinnaq avatinginni. Kajuq illuq ungasittumiittuq.
Dakhká Khwáan Mumiqtiit pigiaqtittijut uvani Nuihaȓuq 2022 Ukiutaqtumi Sanajausimajunit Katimaniqaqtillugit.
Ajjinnguaq: Mike Thomas Yukon Sanauganut Pilirivik.

Qanuq kajusiniarmangaatta ilinniarnirmut amma asijjirnirmut.

Ilinniaqpalliatuinnariaqaqtugut amma asijjiqpalliatuinnarluta.

Katimajiit tunngasaijut Kanataup Gavamangata Inuit Nunangani Atuagaq amma pilirigumallarittut atuliqtitsinirmit maliqujaujunit katujjiqatigijattinnut.

Ilippalliammijugut taakkunanngat Qaujisarnirmit Akituningani Inulimaanit Kiinaujaqaqtitsinirmit Nunaqaqqaaqsimajunut Sanaugarnut amma Iliqqusinginnut. Taanna qaujisarnirmut piliriatsaujuq tunngaviqaqtuq Nunaqaqqaaqsimajut qaujimajanginnik. Takutsautitsijuq pivitsaqarniujunit piusivaalliqtitsinirmit akituningani kiinaujaqaqtitsinirmit Nunaqaqqaaqsimajut sanauganginnut amma iliqqusinginnut, ilagilluniuk Ukiuqtaqtumi.

Pivalliatitsinialiqtugut Ukiuqtaqtumit Sanaugarnut Aqqusiurnirmit amma Qanuiliuriarnirmut Parnautimit. Tamanna piliriangujuq turaagaqarniaqtuq akaunngiliurutaujunit ukiuqtaqturmiut uvattinut uqausirilauqtanginnik, uqaqsimalunilu qanuq kiujjutiqarniarmangaatta.

Ilisimarjuaqtugut – kisiani ilippallianginnariaqaqtugut ukiuqtaqturmiutarnik.

Katisimajut itsivallutit qaumaniqatsiaqtumi taututtut arnamik nikurrajumik uqalimavimminut. Tununngajuq igalaarmik.
Kiggaqtuijingat Ukiuqtaqtumi Sanannguaqtinut Iliqqusilirinirmullu Katittarvinganni, taakkua Dene Najho ammalu Makerspacekut uqarviqaqtut katimajuni The Makerspace-mi Yellowknife, Nunatsiarmi.
Ajjiliaminiq: Geoffrey Rodriguez pisimajuq Kanatami Katimajingit Sanannguarnirmut.

Isumagijatit uvattinnut uqausirikkit

Tavvanitsainnaarluta katiqatigiinniq pimmariujuq – kisiani ungasigiitilluta, ilinnit suli tusarumajunga.

Sunakkannirnik qaujimagiaqaqpita Ukiuqtaqtuup mitsaanut? Nunaliit mitsaanut?

Qanukkanniq asijjiriaqaqqita? Qanurlu piliritsiaqqita?

Titirarviugunnaqtunga uvunga forthenorth@canadacouncil.ca.